Optimalizace www stránek

Cílem optimalizace stránek je přispět ke zvýšení ratingu v různých vyhledávačích, protože zvláště díky vyhledávačům proudí na stránky hlavní přísun návštěvníků.

Optimalizace www stránek zahrnuje:
• editaci stránek s ohledem na relevantnost vyhledávacích dotazů;
• uvedení stránek do souladu s požadavky vyhledávačů.

Důležitou součástí optimalizace webových stránek je speciální příprava textu (SEO copywriting). To není snadný úkol, protože optimalizovaný text musí být adekvátně přijímán nejen vyhledávacími roboty (musí obsahovat potřebný počet vyhledávacích dotazů), ale také brát v úvahu zájmy návštěvníků stránek (odpovídat tématice stránek a nezpůsobovat problémy při čtení).

Technologie optimalizace webových stránek předpokládá:
• výběr klíčových slov a frází;
• optimalizaci stránek pro vyhledávače;
• registraci do katalogů;
• nárůst množství vnějších odkazů na stránky.

Provedení těchto i dalších aktivit na podporu posunu stránek vzhůru v internetové síti umožní Vašim stránkám zaujmout přední pozici v ratingu vyhledávačů.