Budování zpětných odkazů nebo Linkbuilding

Linkbuilding (budování zpětných odkazů) je nejdůležitějším aspektem optimalizace. Úspěšná propagace stránky v internetových vyhledávačích znamená schopnost konkurence s jinými stránkami, zaměřenými na podobnou tématiku. Počet odkazů na web je v tomto případě jedním z hlavních kritérií pro určení pořadí. Logika vyhledávačů je v tom, že důvěryhodný web nemůže být bez zpětných odkazů na jiných webech.

Tvorba linkbuildingu je náročnou a nepříliš zajímavou součástí SEO optimalizace, ale výsledek může být pro společnost velmi pozitivní. Kvalita zpětných odkazů znamená nejen zlepšení pozice ve vyhledávačích, ale také zvýšení návštěvnosti stránek.

Zpětné odkazy lze rozdělit do dvou typů:
• jednostranné — nevyžadují vzájemné vztahy
• vzájemné — výměna odkazů mezi weby

Míra vlivu zpětných odkazů na podporu stránek ve vyhledávačích je určena dvěma parametry. Jsou jimi:

• kvalita referencí - je určena důvěryhodností webu a jeho dalšími charakteristikami

• relevance odkazů - závisí od tématiky odkazující stránky

Nejúčinnějším typem odkazů jsou odkazy na důvěryhodné tématické zdroje v nových publikacích.