Optimalizace stránek pro Google

Průvodce optimalizací stránek pro Google bude velmi užitečný pro začínající webmastery.  Mohou v něm najít cenné rady, týkající se různých oblastí optimalizace stránek: použití meta-tagů, struktury URL, navigace na stránkách a dalších.  S pomocí navrhovaných způsobů v Průvodci je možné přizpůsobit své stránky snadnému indexování ve vyhledávačích. «Pokyny pro zabezpečení etiky úprav» navíc pomohou vyhnout se nežádoucím činnostem, které se pojí s případným odstraněním stránky z indexu Google a dalšími sankcemi. Optimalizace pro vyhledávače taky musí byt správná.