SEO audit

SEO audit - postup, kterým se doporučuje začít posun stránek na vyšší pozice. Aby se stránky staly těmi, které budou prodávat, je nevyhnutelné provést podrobnou analýzu jejich struktury, obsahu a technických parametrů s cílem posoudit jejich soulad s požadavky vyhledávačů.

Včasné odhalení odchylek od norem SEO umožňuje vytvořit správnou strategii pro optimalizaci s ohledem na všechny chyby. SEO audit lze nazvat účinným nástrojem pro zlepšení konkurenceschopnosti webu. V současných podmínkách je žádoucí provádět SEO audit pravidelně, jinak stránky mohou ztratit svou vedoucí pozici ve výsledcích vyhledávání.

Při provádění auditu se sleduje následující:

• aktuální účinnost propagace webových stránek
• viditelnost stránek ve vyhledávačích
• návštěvy vyhledávačů
• indexování stránek
• externí odkazy
• optimální klíčová slova
• PR stránek
• počet návštěvníků
• viditelnost stránek konkurentů

Podle výsledků SEO auditu se sestaví podrobná zpráva a vypracují se doporučení pro další rozvoj webu.

Správně provedený audit stránek pomůže objasnit tyto důležité otázky:

• jaká klíčová slova nejvíce odpovídají vyhledávacím dotazům uživatelů
• jaký je stupeň efektivnosti dosavadní strategie podpory stránek
• kdo tvoří reálnou konkurenci v žebříčku

Analýza existujících problémů a konstruktivní řešení pro jejich odstranění přispívá ke zlepšení  nejen efektivní propagace stránek ve vyhledávacím systému, ale i ke zjednodušení jejich používání pro uživatele.